es eu en

Materialak bilatu

Bilaketa aurreratua

Heziketa baliabideak

Konta ezazu ondo

Munduko Hiritarrok. Eskubideak eta betebeharrak. Batxilergoa

Zenbakiak eta pertsonak

Herrien garapena dirutan bakarrik neurtzen al da? Zein beste alderdi ezagutzea litzateke interesgarria garapenaren ikuspegi integralagoa izateko? Badakigu zer den Giza Garapenerako Indizea?

Ikasleei Nazio Batuetako Garapenerako Programak ateratako datuen inguruan lan egin dezaten eskatuko zaie. Programa honek ez du garapenaren adierazletzat ekonomia aberastasun maila soilik hartzen, horrekin batera hezkuntza eta osasunarekin zerikusia duten alderdiak ere aintzat hartzen ditu. Giza Garapenaren Indizeko zerrenda emango zaie eta azalduko da garapena neurtzeko era horren oinarri den formula, fitxa 1.1 ean agertu bezala. Ondoren, GGIko datuak dituen taula emango zaie (taldeka bana daitezke honako maila hauetan banatutako herriak: giza garapen altua, ertaina eta baxua). Taula horrekin batera Sinopsis de la degradación ambiental izenekoa edota Índice de desarrollo relativo al género deritzona bana daitezke, txostena aurretiaz aipaturiko web orrian edo Alboan-i eska dakioke. Taldeka, taula biak konparatu eta ondorioak aterako dituzte. Eskatu egingo zaie ondorio horiek herrialde ezberdinetako pertsonen eskubide eta betebeharrekiko errespetuarekin (ingurumenerako eskubidea, osasunerako eta abarrekin) alderatzeko.Ostean, giza eskubide jakin bati erreparatuz (dela generoen arteko berdintasunari dagokiona, dela ingurumenerako eskubidea), indize proposamen bat egin beharko dute bere izena jarrita, indize horrekin lortutako emaitzak eta indize berria GGIarekin konparatuko dituzte. Horrela, esaterako, giza garapenerako indize jasangarria presta daiteke GGIaren aldagaiei Sinopsis de la degradación ambiental taulan azaltzen diren CO2 igorpena gehituaz.

Guztien artean komentatu eta hausnartuko dute, batetik kontzeptuak neurtzeko adierazleak hautatzearen garrantziaz, eta bestetik, errealitatera gehiago hurbiltzeko dagoen beharraz. Debaterako fitxa 1.2 erabil dezakete.

Material Munduko Hiritarrok. Eskubideak eta betebeharrak. Batxilergoa
Iturria Aktibitate hau matematikako ikasgaian Batxilergoan lantzeko proposatzen da. Eskubideak eta betebeharrak atalean kokatzen da, Munduko hiritarrok proiektu multidisziplinarraren baitan
Gaiak Osasunerako hezkuntza: drogamenpekotasuna, elikagaiak eta hiesa
Hezkidetza
Giza garapena eta garapen jasangarria
Gaitasunak Matematikarako gaitasuna
Informaziorako gaitasuna eta gaitasun digitala
Gizarterako eta hiritartasunerako gaitasuna
Irakasgaiak Matematika
Hezkuntza-maila Batxilergoa
Adina 16 urtetik aurrera
Iraupena 50 minutuko bi saio
Behar den materiala

Papera, boligrafoak eta errotuladoreak, fitxa 1 eta 2, Interneterako sarbidea edo irakasleak emaniko taulak., 1.1 fitxa, 1.2 fitxa

Fitxak 1.2 Fitxa (pdf, 17 KB)
1.1 Fitxa (pdf, 14.7 KB)
© 2011 ALBOAN - Padre Lojendio, 2, 2º 48008 – Bilbao - Teléfono: 944 151 135 CC Licencia de Creative Commons