es eu en

Materialak bilatu

Bilaketa aurreratua

Heziketa baliabideak

Konta ezazu ondo

HAMA 2013. Irakaslearik gabe, eskolarik ez! Irakasle trebatu eta motibatuen alde

Irakasle-eskola

Ginkana edo oinarri-jolas bat aurkeztuko da, hezkuntza kalitate onekoa izan dadin behar bezala
prestatutako irakasleak edukitzeak duen garrantziaz hausnarketa egiteko. Hasieran zein jolasaren probetan, adinaren araberako 2 moldaera proposatzen dira:

 • 1. moldaera: 5 eta 7 urte bitartekoak
 • 2. moldaera: 8 eta 12 urte bitartekoak

Ginkana aurkezteko, irakasle tomasen historia irakurriko da, ardatz nagusia izango baita, eta horrez gain, oinarrien nondik norakoa azalduko da.

Gutuna irakurri eta gero, taldetan banatu ziren eta ginkana egiten hasi ziren, irakaslea aurkitzeko.
Istorioa irakurri ondoren, hiru eta sei pertsonaz osatutako taldeak egingo dira. ezarritako proba-kopuru adina talde osatuko dira (5).

Ginkana amaitu ahal izateko, talde bakoitzak zenbait proba egingo ditu, honako hauek lortzeko:

 • Irakasle baten irudia osatuko duten puzzle baten piezak; pieza horietan, probetan landuko dituzten elementuak marraztu behar dira: bihotza (elementu afektiboa), maleta (baliabide pertsonalak), txapela (ideiak, ezagutzak…), ahoa/ezpainak (gaitasunak eta jarrerak, komunikazioa), liburua (informazioa). (1. moldaera)
 • Tomas non dagoen jakiten lagunduko duten hitzak: lib, urut, eGian, na eta Go. (2. moldaera)

1.- BIHOTZA (LIB / SILUETAK):

Gutxienez, 2 talde egin behar dira. talde bakoitzak pertsona bat hautatuko du (ahal dela, ordezkaritza paritarioa), paper jarraitu baten gainean etzateko. ikaskideek lagunduta, haren silueta paperean marraztu behar da, eta silueta hori erabiliko da, hain zuzen, irakasle on batek izan behar dituen ezaugarriak adierazteko bertan.

 • 1. moldaera: oso gustukoa izan duten eta gogoan duten irakasle bat erabil daiteke abiapuntu. adibidez: bularraldean bihotz handi bat marraztuko dugu maitagarria baldin bazen, buruan bonbilla bat ideia onak baldin bazituen, etab. aldizkarietako materiala eta marrazkiak erabiliko dira, neskato-mutikoek moztu eta itsats ditzaten.
 • 2. moldaera: dinamika berbera proposatzen da, ezaugarriak pos-it paperetan idatzita.

2. PIRAMIDEA (MALETA / URUT):

Zenbait kartoi mehetan esaldiak idatzi, eta gero, ikasleei emango zaizkie. parte-hartzaileek piramide bat osatuko dute, esaldi horiek haientzat duten garrantziaren arabera kokatuta, eta esaldiak garrantzitsuak zergatik iruditu zaizkien ere azalduko dute. Gustukoak ez dituzten esaldiak bazter ditzakete edo osatu, ezinbesteko zerbait falta zaiela iruditzen bazaie.

Talde bakoitzaren adinaren arabera idatziko dira esaldiak, konplexutasunari dagokionez. Hona hemen zenbait adibide: umore ona du, irakaskuntzarako bokazioa du, egiten duena gustukoa du, atsegina da, badaki komunikatzen, energia du, pazientzia du, ikasgelako ikasleak ondo antolatzen ditu, ikasleen beharrei erreparatzen die eta behar horiei aurre egiten laguntzen die, badaki motibatzen, edukien alorreko prestakuntza ona du, sormena du, badaki irakasten, balioak
sustatzen ditu, itxura ona du, letra argia du, autoritarioa da, zorrotza da, etab.

3. ELKARRIZKETA (AHOAEZPAINAK / EGIAN):

Proba honetan, parte-hartzaileek ikastetxeko zuzendariarena egingo dute; izan ere, irakasle berri
bat aukeratu behar dute, eta horretarako, elkarrizketa bat prestatu behar dute. ikasle guztien artean erabaki behar dute zer galdera egingo dituzten, irakasle ideala baloratzeko eta aurkitzeko: Zer galdetuko genioke? Zer gauza garrantzitsu jakin behar ditugu pertsona horretaz: Zer duen gustukoa?, Zaletasunak?, Ikasketak? Galderaz gain, probaren bat ere presta daiteke. Elkarrizketa azaletik prestatu ondoren, aurkeztu egingo da.

Proba hau adinaren arabera molda daiteke, neskato-mutikoei lagunduta elkarrizketa prestatzen eta galderak egokitzen. Lagungarria izan daiteke izan dituzten irakasleak, begiraleak eta antzekoak gogora ekartzea, haietako bakoitzaz zer gustatzen zitzaien gogora ekar dezaten.

4. IRAKASLE-ESKOLA (LIBURUA / NA):

Paper edo kartoi mehe bat bi zutabetan banatuko da. Haietako batean, behar bezalako profesionala izateko irakasle batek ikasi beharko lukeena adieraziko dute haurrek, marrazkiak eginez edo idatziz (adinaren arabera). adibidez: matematika, musika, historia, ipuinak, marrazten, psikomotrizitatea, psikologia, etab; gaitasunak ere adieraziko dituzte, besteak beste: entzuten jakitea, adore ematen jakitea, ulertzea, etab. beste zutabean, berriz, irakasle-eskolak nolakoa izan beharko lukeen idatziko edo marraztuko dute. adibidez: besteak beste, gimnasio handi bat, liburutegi eder bat, ordenagailu-gela bat, laborategi bat duena izan behar du.

5. HANDITAN IRAKASLEA IZAN NAHI DUT (TXAPELA / GO):

Zer irakatsiko luketen imajinatzeko proposatuko zaie neskato/mutikoei: zientziak, gorputz-hezkuntza, marrazketa, hizkuntzaren bat, matematika, informatika, etab. zer irakatsiko luketen erabaki ondoren, antzezteko eskatuko zaie. Horretarako, zenbait material jarriko da haien esku (pinotxo papera, margoak…). ariketa amitutakoan, desfile/erakustaldi txiki bat egingo dute, eta ikasgai jakin bat behar bezala irakasteko, haien ustez, irakasleek zer egin beharko luketen azaldu behar dute.

Jolasa amaitutzat emateko, proba guztiak bete eta honako hauek ere egin behar dituzte:

 • Irakaslearen irudia osatzen duten 5 piezako puzzlea. (1. moldaera)
 • Tomas aurkitu. (2. moldaera)

Hori guztia egin ondoren, neskato-mutikoekin hausnarketa txiki bat egitea proposatzen da, irakasle on batek izan beharko lituzkeen ezaugarriez eta irakasle horiek ikasleen prestakuntzan zein etorkizunean duten garrantziaz hausnar dezaten. Horretarako, galdera hauek edo antzekoak egitea proposatzen dugu: zer sentimendu izan dituzue jolasean ari zinetela? parte hartu al duzue? bete al dira ezarritako helburuak? interesgarria iruditu al zaizue? zer ikasi duzue?

Hezitzaileentzako oharrak:

 • Garrantzitsua da ezarritako proba-kopuru adina (5) talde osatzea, talde guztiek izan dezaten zer egina.
 • Irakaslearen irudia eta elementuak bere baitan hartzen dituen behar beste puzzle inprimatu behar dira; hau da, azpitalde-kopuru adina puzzle inprimatu behar dira. komeni da irudi horiek denetariko irakasleak erakustea: gizona, emakumea, gaztea, adinekoa.
 • Komeni da proba adina begirale izatea, bai eta beste begirale bat izatea ere, koordinazio-lana egin dezan, taldeek proba guztiak txandaka egingo baitituzte.
Material HAMA 2013. Irakaslearik gabe, eskolarik ez! Irakasle trebatu eta motibatuen alde
Iturria HAMA 2013. Irakaslerik gabe, eskolarik ez! Irakasle trebatu eta motibatuen alde.
Gaiak Eskubideak eta betebeharrak
Elkartasuna
Gaitasunak Espiritualtasunerako gaitasuna
Gizarterako eta hiritartasunerako gaitasuna
Norberaren autonomiarako eta ekimenerako gaitasuna
Irakasgaiak Gorputz-hezkuntza
Adina 5 - 12 urte
Iraupena ordu bat
Behar den materiala

Puzzle piezak, aldizkari errekorteak, postit, folioak, boligrafoak.
1.9 Fitxa

Fitxak 1.9 Fitxa (pdf, 1023 KB)
© 2011 ALBOAN - Padre Lojendio, 2, 2º 48008 – Bilbao - Teléfono: 944 151 135 CC Licencia de Creative Commons