es eu en

Materialak bilatu

Bilaketa aurreratua

Heziketa baliabideak

Konta ezazu ondo

HAMA 2013. Irakaslearik gabe, eskolarik ez! Irakasle trebatu eta motibatuen alde

Hezkuntza abentura da

Denen artean ideien mapa bat egitea eta hezkuntza kontzeptuari buruzko hausnarketa egitea proposatzen da. Horretarako, galdera hauek edo antzekoak egin daitezke:

  • Gure ustez, zer da hezkuntza?
  • Zergatik da garrantzitsua hezkuntza?
  • Zertarako da baliagarria?

Mapa abiapuntu hartuta, banaka edo taldetan jarrita, “hezkuntza” kontzeptuari buruzko definizioa osatuko da.
Hausnarketa borobiltze aldera eta osatutako definizioa aberaste aldera, Giza eskubideen adierazpen unibertsalean hezkuntzari buruz jasotako definizioa irakurriko dute.

  • Nolakoa da artikulu horretan definitutako hezkuntza? Zer ezaugarri ditu? Zer helburu ditu?

Kalitate oneko hezkuntzak pertsonaren nortasuna eta herrialdeak erabat garatzeko aukera ematen du. Hezkuntza zenbat eta maila handiagokoa eta hobea izan, orduan eta tresna baliagarriagoak eta hobeak izango ditugu herrialdeen hazkunde eta garapenaren alde lan egiteko.

  • Zer faktore dira ezinbestekoak hezkuntza ona, kalitate oneko hezkuntza edukitzeko?
  • Garrantzitsua al da irakaslearen egitekoa kalitate oneko hezkuntza lortzeko? Zergatik?

Irakasleren bati elkarrizketa egiteko (banaka, binaka edo taldeka) proposatuko zaie ikasleei. Ikasgelako ikasle guztien erdiek jardunean ari diren profesionalei egingo diete elkarrizketa, eta beste erdiek irakasle izandako eta erretiroa hartu duten pertsonei, irakaskuntza-alorreko esperientziaren berri izateko. Komeni da jakitea elkarrizketatu ditugun pertsona horiek zergatik hautatu zuten eta zergatik aritu ziren irakaskuntzan, bai eta lanerako zer prestakuntza eta trebakuntza izan zuten jakitea ere. Horrez gain, lanean zer eragozpen eta laguntza izan dituzten eta norberaren zein taldearen garapenerako irakaskuntzak duen garrantziari buruz zer iritzi duten jakitea ere komeni da.

Elkarrizketa horiek oinarri hartuta, bateratze-lana egingo dute, guztiek izan dezaten elkarrizketa horien berri. Gero, irakaslearen laguntzarekin, ideia nagusiak, desberdintasunak, berdintasunak eta beste elementu deigarri batzuk nabarmenduko dira, ondorioak ateratzeko.

Kalitate oneko hezkuntzarako eskubideaz erabat baliatzea premiazkoa delako ideia eta irakasleak horretarako berebiziko garrantzia duelako ideia finkatzeko, elkarrizketa horiek eta ondorioak dibulgatzea proposatzen da, hainbat euskarri erabiliz: bideoa, irratia, ikastetxeko aldizkaria, bloga, webgunea…

Material HAMA 2013. Irakaslearik gabe, eskolarik ez! Irakasle trebatu eta motibatuen alde
Iturria HAMA 2013. Irakaslerik gabe, eskolarik ez! Irakasle trebatu eta motibatuen alde.
Gaiak Eskubideak eta betebeharrak
Elkartasuna
Gaitasunak Hizkuntzarako gaitasuna
Informaziorako gaitasuna eta gaitasun digitala
Ikasten ikasteko gaitasuna
Irakasgaiak Gizarte-zientziak
Hizkuntza eta literatura
Hezkuntza-maila DBH 1 zikloa
Adina 12 - 14 urte
Iraupena ordu bat
Behar den materiala

Idaztekoa, folioak.
1.1 Fitxa

Fitxak 1.1 Fitxa (pdf, 581 KB)
© 2011 ALBOAN - Padre Lojendio, 2, 2º 48008 – Bilbao - Teléfono: 944 151 135 CC Licencia de Creative Commons