es eu en

Materialak bilatu

Bilaketa aurreratua

Heziketa baliabideak

Konta ezazu ondo

Erlijioa

Jarduerak

Pertsona guztiok gara protagonista

Nahikoa baloratzen al dugu gure burua? Beharrezkoa al dugu besteen errekonozimendua eta onespena? Nola eragiten du gure buruarekin daukagun irudiak besteekin erlazionatzerakoan eta beste eremuetan parte-hartzerako orduan? Talde txikietan, baloratuta sentitzearen gaineko hausnarketa egingo dugu. Jesus ezagutzen saiatuko gara duin bihurtu eta morrontza orotik askatzen gaituena legez.

Gure eskubideei gainbegiratu bat egiten

Zer iradokitzen digute posterretan jasotzen diren mezuek? Poster bakoitza esaldi batekin lotzeko gai izango ginateke? Jarduera honetan ikasleei, eskola apaintzen duten posterrei gainbegiratu bat egiteko eskatzen zaie.

Zeintzuk dira gure eskubideak eta betebeharrak?

Zein eskubide iruditzen zaizkigu oinarrizkoak eta ezinbestekoak? Eskubide hauek betebeharren bat ekartzen al dute? Taldeka, ondorengoari buruzko gogoeta egingo dute ikasleek: zein eskubide jotzen den oinarrizkotzat eta ezinbestekotzat eta zein betebehar dagokigun eskubide horiek bete eta berma daitezen.

Zeintzuk dira gure eskubide eta betebeharrak?

Zein eskubide kontsideratzen ditugu oinarrizkoak? Eta zein betebehar dagokie eskubide hauei? Ziklo guztiekin aurreko jarduera guztiak eginda daudenean, hausnarketa egingo da oinarrizko eta ezinbesteko diren eskubide eta eskubide horiek bete eta berma daitezen dagozkigun betebeharrei buruz.

Printzesa gudaria

Emakumezkoek gizonezkoek besteko eskubideak al dituzte? Eta betebeharrak? Ikasleen artean printzesa gudariaren ipuina banatuko da. Bakoitzak berea irakurrita, generoarekin erlazionaturiko jarduera batzuk proposatuko dira.

Eskubideak eta betebeharrak imajinatzen

Komunikabideek islatzen al dituzte gure eskubideak eta betebeharrak zeintzuk diren? Zein modutan? Ikasleak taldeka jarriko dira eta talde bakoitzak posterretako bat hautatuko du lan egiteko. Taldeak prentsan, publizitatean, eta abar posterraren esanahia eta sinbolismoa osatzeko irudiak bilatu beharko ditu, alegia, bertan adierazten denaren adibidea emango dutenak.

Ibilalditxoa gure eskubideetatik

Eremu eta leku guztietan eskubide eta betebehar berberak al ditugu? Ikasleei eskatuko zaie taldeka poster batez ohartu eta gainontzekoei honakoa azaltzeko: zer irudi ikusi dituzten, posterrak zer dioen, leku ezberdinetako jendea dagoen, zer iruditu zaien deigarria, eta abar..

Brigadak

Nolakoak dira ikasgelan aurkezten zaizkigun arazo nagusiak? Nola antola gaitezke konponbidea topatu ahal izateko denen parte-hartzea bultzatu nahi badugu? Nolako jarrerak dira beharrezkoak horretarako?

Eta nola egingo dugu?

Zein nolako moduak ezagutzen ditugu parte-hartzeko? Eta non parte-hartzen dugu, eskolan, etxean, auzoan? Animatzen gara poster zurian jasotzera gure ideiak?

Parte hartu zure bisitan

Zer iradokitzen digute posterrek? Zein ondorio ateratzen ditugu? Posterretako esaldiak desestali ostean, guk atera ditugun konklusioek bat egiten al dute posterrek transmititzen dituzten esaldiekin?

Zenbat pisatzen du elur-maluta batek?

Noizbait geratu gara pentsatzeko zer nolako eragina izan dezaketen gure ekintzek? Ondorengoa ipuina ia pisurik ez zuten txori, zuhaitza eta elur maluta baten istorioa da.

Expo-partaidetza

Zer errepresentatzen dute posterretako irudiek? Taldeko guztiek bat egiten al duzue posterrek iradokitzen dizuetenarekin? Aurkeztu diezaiekezue beste taldekideei zuen taldeak dituen posterrak? Zein posterrek jasotzen du hobeto eremu ezberdinetan, hala nola, eskolan, familian edo auzoan, parte-hartzearen garrantzia?

Ipin diezaiegun ahotsa irudiei

Zeintzuk iruditzen zaizkizue direla posterrek jasotzen dituzten ideia nagusiak? Modu batera edo bestera ordenatuko al zenituzkete? Eta kontakizun bat sortuko zenukete posterren segida hori jarraituaz?

Hartu hitza

Zein bide daude munduan modu batera edo bestera parte-hartzeko? Uste duzue parte-har dezakegula eremu ezberdinetan, esaterako, etxean, auzoan, eskolan? Nola egin dezakegu? Animatzen zarete idaztera bururatzen zaizkizuen ideiak poster zurian?

Ez errefuxiatzeko jokoak

Pertsona errefuxiatuen egoerari buruz sentsibilizatzeko eta horren berri emateko jokoak asmatuko ditugu.

© 2011 ALBOAN - Padre Lojendio, 2, 2º 48008 – Bilbao - Teléfono: 944 151 135 CC Licencia de Creative Commons