es eu en

Materialak bilatu

Bilaketa aurreratua

Heziketa baliabideak

Konta ezazu ondo

Espiritualtasuna

Jarduerak

Gorputza bera

Egin dezagun tamaina naturaleko silueta bat. Parte-hartzeko modu ezberdinak aurkitzen ditugu? Aniztasun handia al dago? Nola joka genezake gure familian, eskolan edota auzoan Jesusen mezua kontuan izanik?

Konpromiso kontua da

Zein mezu eta bizitza estilo transmititzen digu Jesusen irudiak? Nola baloratzen duzue zuen parte-hartzea esparru ezberdinetan (eremu hurbilean, munduan..) justiziaren bultzatzaile eta Jesusen jarraitzaile bezala?

Zeintzuk dira gure eskubide eta betebeharrak?

Pertsona batzuk beste batzuk baino gehiago baloratzen al dira? Zein eskubide dauzkagu pertsonok? Zein betebehar ditugu eskubide hauek mantendu ahal izateko? Aurreko jarduerari berriro helduta, Juanen 4,1-14 testua (bere ordez honakoak erabil daitezke: Jn 5,5-18, Jn 8,1-11, Lc 7,11-17,Lc 15,25-32, Mc 7,31-37) hartuko dugu. Irakurri eta fitxa 1eko galderei erantzungo diegu eta taldean landutakoa komunean jarriko. Amaitzeko, aurreko jarduera eta jarduera honetako garrantzitsuena jasoko dugu esaldi batean, gai hauetan presente izan diren pertsonei helaraziko diegu: familia, lagunak, gaisoak…

Kontaidazu

Gaur egungo gizartean ematen da pertsonekiko bazterketa? Zeintzuk dira zuen iritziz gizaki baztertuenganako ditugun betebeharrak? Zer egin dezakegu gure inguruneko pertsonek uler dezaten gizakien arteko desberdintasunak errespetatzeko dugun betebeharra?
Ikasleak motibatzen dira, fantasia eta ipuinen mundu liluragarrian sarrarazten, hain zuzen. Banaka, 1.1. fitxan agertzen den ipuina irakurri ondoren, taldeka, gogoeta egiteko prestatu den galdera-multzoari erantzungo diote.

Gatazkak Elizaren hastapenetan

Bibliako Eginak-en testuan jasotzen den batzarrerako zein soluzio proposatzen ditugu? Proposatutako soluzioak testuak planteatzen dituen berberak al dira? Zein faktorek errazten dute soluzioa?

Jesusen bizitzako gatazkak

Ebanjelioko zenbait testu irakurri ondoren, horietan ageri diren gatazkak aztertzeko agindu ikasleei. Hona kontuan hartu behar dituzten faktoreak: protagonistak, arazoak, prozesua, balioak eta sentimenduak.

Jesusengan pentsatzen

Zein da Jesusen mezua gatazkak konpontzeko? Bururatzen al zaizue parabolarik mezu hau jasotzen duenik? Konpara ditzakezue Lehen Hezkuntzako erlijioko 2 jardueran egin dituzuen gomendioekin?

Kaxa magikoa

Ikasleei geure barnealdea ezagutzearen abantailak azaldu ondoren, erlajazio praktika bat egingo dugu isiltasunean, alaitasunerantz jotzen duen doinuarekin, non ondo sentiaraziko gaituen zerbait polita bistaratu edo imajinatuko dugun.
Aktibitate honek ondo sentitzearen inportantzia, gauzak guk nahi dugun bezala ateratzen ez direnean positiboki pentsatzen eta oreka izatearen balioa, eta ez muturreko erreakzioak, bereiztea errazten digu.

Munduko pertsonaia ospetsuak

Aktibitatea pertsona guztiek duten eta besterenezinak diren giza eskubideak zer eta zeintzuk diren laburki azaltzen hasiko gara. Horrekin, ikasleek taldetan banatuta, guztientzako oneraren alde, bidegabekerien salaketaren alde eta giza eskubideen alde borroka egin duen pertsonai ostpetsu bat ikertu beharo dute, pertsona horrek ematen dituen balioetan sakontzen.
Ikerketa behin bukatuta, lana klasekoei aurkeztuko diegu, gero arreta deitu digunari buruz eta nola ikusitako ideia eta egiteko moduak geure bizitzaren errealitatera ekarri ditzakegun buruz elkarrizketa bat egiteko.

Munduko erlijioak

Aktibitate honetan, ikasleak, taldeetan banatuta egokitu zaien gune geografikoko erlijio mugimenduei buruz informazioa bilatu behar dute bildutako informazio guztia beste taldekideei aurkeztuz, gero gehien harritu dienari, erlijio bakoitzetik positiboena dena uste dutenari, batetaz informazio gehiago nahi duten,… buruz elkarrizketa bat egiteko.

Munduko erlijioak

Esan talde bakoitzari egokitu zaion zonaldeko erlijio-mugimenduei buruzko informazioa bilatzeko. Gero, egin dezatela erlijio horietako bakoitzaren ezaugarri bereizgarrienen laburpena eta adieraz dezatela, taula batean, informazio guztia gainerako ikaskideei aurkezteko. Denen lana bateratu ondoren, debatea irekiko dugu.

Ankurerako bisitaren ondorengo jarduera

Hiru egunetako egonaldia pasa ondoren ikasleek beren lekuetara itzultzean (ikastetxea, baina berdin familia, auzoa, sare sozialak), garatu eta burutu egingo dituzte amestu dituzten ekimenak. Garrantzitsua da, horretarako, ikastetxearen laguntza jasotzea, entzuketa aktiboarekiko konpromiso hori sendotzeko eta denbora eta leku fisikoa eskaintzeko taldeek martxan jartzeko pentsatu duten edo zehaztuz doazen hura.

Espiritualtasuna abiapuntu duten baliabideak

Fitxa honetan, GATAZKARIK GABEKO TEKNOLOGIA gaia lantzean, espiritualtasuna abiapuntu harturik, gogoeta sakon bat egiten lagunduko diguten baliabide batzuk eskaini nahi ditugu. Ezin ditugu begiak itxi munduaren aurrean. Eta ezin gara epel geratu gure inguruko errealitate lazgarrien aurrean.

Espiritualtasuna abiapuntu hartuta gogoeta egiteko argibideak

Fitxa honetan, GATAZKARIK GABEKO TEKNOLOGIA gaia lantzean fedetik abiatuta gogoeta sakon bat egiteko argibideak bildu nahi ditugu.
Kontua ez da eduki gehiago ikustea, ezta beste fitxa edo saio batzuk egitea ere; kontua da jarduerek aurrez aurre jartzen diguten munduari eta egoera zehatzari so egitea, fedearen begiekin.
Urrats edo argibide hauek iradokitzen ditugu guk; talde bakoitzak egokitu egin ditzake (eta egokitu behar ditu) bere berezitasunaren arabera.

Munduko ahotsak

Musika lasaia jarriko dugu, eta gazteei begiak ixteko eskatuko diegu. Beren irudimenean ibilbidea egitea da helburua; beren egoeratik irten eta beste pertsona baten lekuan jartzea.

© 2011 ALBOAN - Padre Lojendio, 2, 2º 48008 – Bilbao - Teléfono: 944 151 135 CC Licencia de Creative Commons