es eu en

webgunean bilatu

Heziketa baliabideak

Konta ezazu ondo

Unitate didaktiakoak

Ikasgai desberdinetako irakasleekin unitate didaktikoak garatu dira, bigarren hezkuntzako bigarren ziklorako eta batxilergorako. Kurrikulum ofizialetik abiatuz, materiak eta solidaritatea sustatzen duten edukiekin, prozedurekin eta jarrerekin konektatzeko. Ikasgai konkretuetan erabiltzeko sortu diren arren, adinak eta arloak orientatiboak dira eta erraz egoki daitezke beste arlo eta hezkuntza espaziotara.

Materialak

Lurra

Lurra begi bistan

Unitate didaktikoa praktikan erabili da ikastetxean DBH 4. mailako Geografia Ekonomikoa eta Etikako ikasleekin. Zenbait atal osatuta:

Giza_harremanak

Giza harremanak, botere-harremanak? Filosofia-arlorako material didaktikoa

Estatu eta hiritar kontzeptuak, estatuaren betebeharrak izando dira oraingo lau gatazka Hajek abiapuntua: Israel-Palestia, Sahara, Peru eta Txile. Horretarako, nazio artean aditu bilakatuko gara eta Hajek izando dira gure xedeak: gatazkaren sorburua aztertzea, tartean daunden agenteak zeintzuk diren identifikatzea eta lau kasu horietarako bake-plan alternatiboa diseinatzea. Filosofia -arlorako material didaktikoa. Batxilergoko 1. ikasturtea.

Lerro_artean

Lerro artean irakurtzen. Hizkuntza eta literatura alorretako material didaktikoa

Mundu globalizatuan gizarte komunikabideek duten zereginetik abiatuko gara, Mundua ikusteko dugun eran, horien aukerak, arriskuak eta eragina aztertzeko. Ikuspegi horretatik, bidaia bat egingo dugu Madagaskarrera. Gero, banaka, gure telebista ohiturei buruz inkesta bati erantzungo diogu eta azkenik prentsako albisteal aztertuko ditugu: nazioarteko berriak, emigrazioa Espainan eta emakume gaineko estereotipoak publizitaten. Hizkuntza eta Literatura alorrerako material didaktikoa. Batxilergoko 1. Maila.

Escuelaperiodistas

Escuela de periodistas. Vanguardias artísticas y conflictos

Viajaremos en el tiempo a la literatura y al arte de vanguardia de la España de los años 30. Tras pasar por la escuela de periodismo y adquirir los conocimientos necesarios acudiremos a varios actos artísticos de la época para elaborar un suplemento cultural. Aunque al entregarlo en la redacción nos esperará una sorpresa. Material didáctico para el área de Lengua y Literatura fundamentalmente. En la pedagogía clásica existe miedo al conflicto por asociación errónea “conflicto-agresión”. La guía presenta la paz como el camino para la resolución de conflictos.

Zor_zoroa

Zor zoroa. Kanpo zorraren inguruan lan egiteko proposamen didaktikoak

Gazteenak kanpo-zorraren gaira hurbiltzea helburutzat duen material didaktikoa hau Alboanek egindakoa da. Agin gugandik urrun dagoen gai bat irudi dakiguke. Baina zenbakien, ehunekoen eta bide makroekonomikoen azpian bada nahikoa erraz uler daitekeen zerbait: gure garapen-ereduak aberatsen eta behartsuen arteko aldea handiagotzen jarraitzen duela.

Zentzumenak

Zentzumenak Irakasle

Artearen eta literaturaren munduan sartzeko bide berri honekin, zentzu guztiak aktibatuko ditugu. Ikusmenarekin, dastamenarekin, entzumenarekin, usaimenarekin eta ukimenarekin begiratu eta irakurtzeko eta gure emozioak behatzeko. Harremanak izateko, besteak ikusteko eta, asken batean, munduarekin erlazionatzeko beste modu bat ezagutuko dugu. Euskal Hizkuntza eta Literatura arlorako material didaktikoa DBH 4. maila.

Zientzia

Zientzia eta (err)eboluzioa. Biologia alorrerako material didaktikoa

Zertarako balio dute zientziak? Ekonomia, kultur edo gizarte faktoreek ez al dute aldarazten zientzia? Manuel Patarroyok, pertsonek kontrako minek, eboluzio-teoriek eta zientzia-arrazakeriak galdera horiek erantzuten lagunduko digute. Horretarako, laborategira joango gara, denbora atzera Eigen eta Darwinekin hitz egingo dugu, eta gure aurreritziak aztertuko ditugu gezurrezko xede zientifikoekin. Biologia alorrerako material didaktikoa. DBHko 4. Maila

Missing

La escuela me protege.

La escuela me protege es una propuesta didáctica para infantil, primaria y educación no formal. En 2015, tras comprobar y evaluar los avances y retos pendientes de la Educación para Todos y Todas, fijados en los Objetivos de Dakar en el año 2000, ha tenido lugar el Foro Mundial sobre la Educación en Incheon, Corea, donde la comunidad internacional ha firmado los nuevos compromisos para alcanzar la Educación de calidad para todas y todos en el año 2030.

Esperientziak

Leyendo320x200

Leyendo entre líneas: Guía didáctica para un análisis crítico de la información

Objetivos
Se ha empleado para la REHABILITACIÓN SOCIOCOGNITIVA Y ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES SOCIALES
Resumen
Utilicé durante mi practicum de educación social en el centro de día de Avifes-Gernika este material con personas adultas con enfermedad mental severa. Realicé sesiones esporádicas con grupos de 5-6 pacientes.
Acciones realizadas
Realicé varias sesiones con este material. En una de ellas realizamos el viaje virtual a Madagascar, en otra hicimos una crítica-debate sobre el sexismo en publicidad y el papel de la mujer en la misma. En otra sesión, que se repitió otras veces con más pacientes, realizamos la actividad sobre biografías imaginadas a partir de la observación de fotografías con personas.
Resultados
La evaluación fue positiva. No se realizó ninguna tabla de objetivos concretos ni evaluación, ya que las actividades las planteamos a los pacientes como un cambio, una alternativa a la rutina que a menudo hay en el centro de día. Dependiendo de los pacientes que intervinieron en cada actividad y la actividad trabajada , las actitudes, acciones y comentarios fueron variados. En el viaje a Madagascar la participación fue amplia y continua. Los pacientes mostraron gran interés e ilusión. Hay que tener en cuenta que estas personas tienen una gran imaginación y que esta actividad fue perfecta para utilizar esa imaginación de forma controlada y guiada hacia un fin. La actividad sobre sexismo en publicidad dio lugar a brotes machistas y un tanto agresivos e irracionales por parte de algunos pacientes, todos ellos varones. Fue una actividad que dio lugar a comentarios y debates más pausados durante el par de semanas posterior a su realización. La actividad sobre las fotografías y biografías de las personas fue realmente interesante. Se pudo observar claramente los distintos niveles de deterioro cognitivos de los pacientes. Algunos mostraron gran ingenio e imaginación y siguieron una argumentación (quién era la persona, dónde vivía, su nombre, en qué trabajaba, etc…) bastante lógica y coherente. pero los pacientes con mayor deterioro no pudieron nada más que elegir un nombre (imaginado, no real como Pedro, etc. sino, Musel, etc…) y que vivía con su madre (al igual que el paciente) y nada más, aplicando estas directrices y rol a todas las personas que aparecían en las fotografías.
Observaciones
En líneas generales la participación de los pacientes varones fue muy superior a la de las mujeres. Creo que son un buen material que trabajado de la forma adecuada puede ayudar a estas personas que sufren enfermedad mental severa. No existe apenas material para trabajar el área sociocognitiva y de habilidades sociales con estos enfermos y a menudo hay que recurrir a materiales elaborados para primaria y como mucho (debido a su nivel de deterioro) algunos de secundaria, creando un gran rechazo en estas personas por la estética infantil que tienen los materiales. Se sienten insultados. Por ello los materiales de ALBOAN eran en ese sentido muy neutros y óptimos para ellos. Presentan una estética neutra y un planteamiento de realización claro e interesante.

Escuelaperiodistas

Puesta en práctica de la unidad didáctica "Escuela de periodistas"

Objetivos
Conocer el género periodístico y sus distintos tipos de textos. Investigar las vanguardias artísticas de España (1920 -1930). Disfrutar con el hábito de la lectura y obras de arte diversas. Valorar el papel de la palabra y la expresión artística en situaciones de conflicto. Desarrollar estrategias para el trabajo en grupos. Fomentar la búsqueda de información en diversas fuentes. Desarrollar estrategias alternativas de resolución de conflictos.

Leyendo320x200(0)

Leyendo entre líneas. 2008

Resumen
Se llevaron a cabo dos actividades diferentes de duración variable utilizando la unidad didáctica Leyendo entre líneas.

© 2011 ALBOAN - Padre Lojendio, 2, 2º 48008 – Bilbao - Teléfono: 944 151 135 CC Licencia de Creative Commons