es eu en

webgunean bilatu

Heziketa baliabideak

Konta ezazu ondo

Boluntariotzaren materialak

Nazioarteko boluntariotza: inplikazioaren eta el karrizketa kulturalaren esperientzia. Ikasteko esperientzia

Argitarapen honek,VOLPA 15 urteko inplikazioa eta kultura-arteko elkarrizketa.Ikasteko esperientzia izenburua duen ikerketan aztertutako zenbait alderdi jasotzen ditu.

Ikerketa honek nazioarteko boluntario-programa baten,urtebeteko prestakuntzaren azterketa egin du,herrialde batean,Latinoamerikan batez ere,bi urteko esperientzia,eta itzulerako denbora bat biltzen dituelarik.Ikertu den nazioarteko boluntario-programa VOLPArena izan da,Pedro Arrupe Boluntariotza,alegia.

Borondatez egindako inplikazio,bizipen eta kultura-arteko elkarrizketa esperientzia da.Inplikazio eta kultur elkarrizketa hori lortzeko,programak berekin ditu prestakuntza eta lagun egitea,esperientzia ororen zeharkako osagai gisa.

Nazioarteko boluntariotza: inplikazioaren eta el karrizketa kulturalaren esperientzia. Ikasteko esperientzia (pdf, 3 MB)

Nazioarteko boluntarioen erronkak gaur egun, Hegoaldetik ikusita

Nazioarteko boluntariotza pertsonen,erakundeen eta kulturen arteko topaketa esperientzia bat da,eta beste mundu posible bat eraikitzen laguntzen du. Nazioarteko boluntariotza garapenari laguntzeko beste modu bat da. Epe luzeko esperientzien bidez,posible egiten da pertsonen,erakundeen eta iparraldeko eta hegoaldeko gizarteen arteko partekatze horizontala lortzea.

Ondoren,Santiago Vallebuonak,Erminsú David Pabónek (IMCA), Hector Mok (IGER),Ignacio Planellesek,Guillermo Beaumontek (Virgen de los Dolores etxea) eta Oscar Vázquezek (Encuentros)zenbait erakunde eta boluntariorekin 2007ko apirilean eta ekainean partekatutako hausnarketak azaltzen dira. Espero dugu hausnarketa hauei esker nazioarteko boluntariotza-programak uneko eskaerei eta helburu den kolektiboaren eskaerei egokitzen joatea,eta, hala,eskaera horien helburua lortzea:beste mundu posible hori eraikitzea.

Nazioarteko boluntarioen erronkak gaur egun, Hegoaldetik ikusita (pdf, 340.7 KB)

VOLPA, nazioarteko boluntarioen programa. Nazioarteko boluntarioen esperientzia baten azterketa, Iparraldetik egina

Nazioarteko boluntario-lana,pertsona,erakunde,gizarte eta kultura arteko topaketaren esperientzia da,izan daitekeen beste mundu horren eraikuntzan ekarpena egiten duena.

Nazioarteko boluntarioen esperientziak garapenerako beste elkarlan era bat dira.Iraupen luzeko esperientzien bidez,Iparraldeko eta Hegoaldeko pertsonak, erakundeak eta gizarteak horizontalean partekatzea ahalbidetzen da.

VOLPA, nazioarteko boluntarioen programa. Nazioarteko boluntarioen esperientzia baten azterketa, Iparraldetik egina (pdf, 486.7 KB)

Nazioarteko boluntariotza esperientzia: faseak eta protagonistak

Gizarte-erakundeak sinetsita daude nazioarteko boluntarioen programen eskutik sortzen diren topaketek aldaketak eragiten dituztela bat-egite horretan esku hartzen duten pertsonengan, elkarteengan eta komunitateengan. Boluntarioaren irudiari erreparatuko diogu lehenik eta behin, eta gure bizitzako epe jakin batean lanaldi osoko boluntario izateak zer esan nahi duen gogoeta egin eta sakonduko dugu.

Nazioarteko boluntariotza esperientzia: faseak eta protagonistak (pdf, 258.3 KB)

Boluntariotzarako motibazioak gaur egun

Gaur egun ezagutzen dugun nazioarteko elkartasun-mugimenduaren funtsetako bat da nazioarteko boluntariotza. Hala ere, nazioarteko lankidetzan dabiltzanen artean ez du behar adinako errekonozimendurik jaso, ez eta legezko errekonozimendu handiegirik ere. Orain dela urte gutxi arte, nazioarteko elkartasun-mugimenduetan interesa zuten pertsonentzat lanean hasteko modu ezin hobea izaten zen nazioarteko boluntario-lanean jardutea. Misiolariez, nazioarteko brigadistez,
abenturazaleez eta politika- eta gizarte-arazoetan konprometituta zeuden pertsonez ari gara hizketan. Testuingurua aldatu egin da, bai eta nazioarteko boluntariotza ere. Aldaketa horiei guztiei esker, gero eta pertsona gehiago dira nazioarteko elkartasunarekiko sentibera dutenak; pertsona horietako batzuek, gainera, beren lanbidean
aurrera egiteko gune bihurtu dute esparru hori. Horren guztiaren ondorioz, interesatuta dauden pertsonek askoz aukera gehiago dituzte, eta horri esker, aniztasun handiagoa dago; baina, aldi berean, eskaintza bakoitza askoz zehatzagoa eta berariazkoagoa da. Aukerak ugaritzeaz batera, motibazio askotarikoek bultzatuta esparru horretan lan egin nahi duten pertsona-kopurua ere nabarmen handitu da.

Boluntariotzarako motibazioak gaur egun (pdf, 302.7 KB)

Nazioarteko boluntariotza, garapenari alternatiba sorteen

Garapen kontzeptua ia soilik ekonomia-hazkundearekin lotu izan da, eta gaur egun ere hala gertatzen da; baina sakon aztertuz gero, jabetzen gara beste elementu batzuk ere hartzen dituela barnean. Garapena oraindik bete gabeko asmoa da herri gehienentzat. Azken hamarkadetan, zenbait eredu eta hautabide proposatu dira, nazioen artean eta herrialdeen barnean dauden desberdintasun eta haustura handiak gainditzen saiatzeko. Hala ere, gehienok, garapena aipatzen dugunean (ekonomia-hazkundeari lotuta), pobrezia, bazterketa eta gizarte-desberdintasuna sortzen dituen garapena adierazi ohi dugu.

Nazioarteko boluntariotza, garapenari alternatiba sorteen (pdf, 245.7 KB)

Kulturartekotasuna, multikulturalismoa, boluntarientzako erronka

Garapenerako lankidetzak kulturarteko bizipenak izateko eskaintzen dizkigun moduetako bat da nazioarteko boluntario izatea. Boluntario izateak berak ematen du kultura erabat desberdin batean murgiltzeko aukera. Murgiltze hori azalekoa edo sakona izan daiteke, boluntarioa irekia den, norekin bizi den, haren ingurunea nolakoa den, egonaldiak zenbat iraungo duen… arabera.

Kulturartekotasuna, multikulturalismoa, boluntarientzako erronka (pdf, 267.7 KB)

Nazioarteko boluntariotzaren esperientzia: Pertsonen eta culturen gurutzegune, aukera ala gatazka?

Gure gizarteak oro har eta bizikide ditugun pertsonek eta taldeek aniztasun handia dute ezaugarri: kultur aniztasuna, bizitzeko eta mundua ulertzeko era desberdinak, interes aniztasuna, beharrak e.a. Aniztasun hori aberasgarria da gizartea osatzen dugun pertsona guztiontzat. Alabaina, aniztasuna askotan gatazka iturri ere bada. Ohikoa da “gatazka” hitzak konnotazio negatiboak izatea. Ziurrenik hau horrela da “indarkeria”rekin lotzen dugulako. Egia da batzuetan gatazkak ez direla gatazkatzat hartzen norbaitek jasaten duen injustizia egoerari indarkeriarekin erantzuten dion arte. Hala ere, indarkeria guztiak ez dira gatazka baten ondorio, eta gatazka guztiek ere ez dituzte indarkeria adierazpenak sortzen. Baiezta genezake, azken finean, indarkeria gatazkaren ukapena dela, desberdina den pertsona edo kolektiboa paretik kendu nahi duen heinean eta bere gizatasuna ukatu eta soluzio faltsu bat indarrez inposatu nahi duen heinean.

Nazioarteko boluntariotzaren esperientzia: Pertsonen eta culturen gurutzegune, aukera ala gatazka? (pdf, 246 KB)

Bide-laguntza naziarteko boluntariotza esperientzetan

Orokorrean, boluntariotza-programek hiru une ezberdin dituzte: prestakuntza edo bidaiaren aldez aurreko prestaketa, Hegoaldean egonaldia, eta itzulera edo boluntariotzaren ondorengokoa. Hiru une hauetan boluntarioek egoera eta une kritikoak biziko dituzte hautaketak, erabaki hartzeak, egokitzeak, ukatzeak eta barne eta kanpo kontraesanak direla medio. Laburbilduz, bakardade osoan bizi eta irtenbidea aurkitzea konplexuak liratekeen egoerak, eta gure pentsamolde eta egiteko modutik konpontzen saiatzea zentzugabea liratekeenak. Eta bidelaguna (prestakuntza – bide-laguntza) hor nahitaezkoa da. Honek gertuko jarraipena egiten du norberaren askatasuna eta koherentziatik eta boluntarioa den pertsona orientatzen du, une oro, argitzeko, diszernitzeko eta biziproiektua ordenean jartzeko bizi duen egoera pertsonala abiapuntu izanda.

Bide-laguntza naziarteko boluntariotza esperientzetan (pdf, 271.4 KB)
© 2011 ALBOAN - Padre Lojendio, 2, 2º 48008 – Bilbao - Teléfono: 944 151 135 CC Licencia de Creative Commons