es eu en

Materialak bilatu

Bilaketa aurreratua

Heziketa baliabideak

Konta ezazu ondo

Zentzumenak Irakasle

Zentzumenak

Artearen eta literaturaren munduan sartzeko bide berri honekin, zentzu guztiak aktibatuko ditugu. Ikusmenarekin, dastamenarekin, entzumenarekin, usaimenarekin eta ukimenarekin begiratu eta irakurtzeko eta gure emozioak behatzeko. Harremanak izateko, besteak ikusteko eta, asken batean, munduarekin erlazionatzeko beste modu bat ezagutuko dugu. Euskal Hizkuntza eta Literatura arlorako material didaktikoa DBH 4. maila.

Proposamen didaktikoa

Koloreen hizkuntza

Zer iradokitzen digute Gaugin-en kuadroan azaltzen diren kolore eta formek? Koloreek esanahirik ba al dute? Sentimenduak edota egoera animikoaren inguruko informaziorik ematen al digute?

Sentsazioen hizkuntza

Sentsazioen hizkuntzan sakontzea proposatzen diegu ikasleei, beren hiztegia aberasteko. Horretarako, usaimen-, entzumen-, dastamen- eta ukimen-sentsazioen zerrenda bateko bakoitzaren sinonimoak eta antonimoak bilatu beharko dituzte.

Sentsazioak definitzen

Zenbat sentsazio defini dezakegu? Erraza al zaigu?

Bost zentzumenekin irakurtzen

Literaturaren bitartez transmititu daitezke sentsazioak? Errazagoa al da testu poetiko baten bitartez edota testu narratibo baten bitartez transmititzea sentsazio hauek? Sailka genitzake Unai Elorriagaren testuan edo Pako Aristiren poesian agertzen diren sentsazioak?

Sentsazioak biltzen

Hitzek sentsazioak transmititu ditzakete edo soilik gure aurpegiek edo keinuek? Hitzek esanahi bakarra dute edo testuinguruaren arabera aldatzen da? Zer moduz moldatzen gara sentsazioak eremu semantikoetan eta isotopietan taldekatzeko?

Artearen kutsua

Margolan batek, obra musikal batek edota eskultura batek sor al diezagukete sentsaziorik gure bost zentzuetan? Azter ditzakegun zenbait obra eta ikus dezagun zer transmititzen diguten!

Sinboloak eta emozioak

“Zentzumenak irakasle” unitate didaktikoaren 6. jarduerako irudiekin jarraituz, ikasleek honako obra hauetan definitutako sentsazioak eremu semantikoen arabera sailkatu behar dituzte: Lorenon Bernini, Salvador Dalí, Jan Van Eyck, Monet, Friedrich eta Vivaldi.

Hitzak, emozioak, sentsazioak

Zein testu mota ezagutzen ditugu? Testu bakoitzak sinboloak erabiltzeko modu bat al du? Zein emozio eta sentsazio transmititzen digute sinbolo hauek?

Nire esperientzia

Gogoratzen al dugu esperientziarik sentsazio berezia sortu diguna? Hitzez edo sinbolo bidez adierazteko gai izango al ginateke? Nola sailkatuko genituzke hautemandako sentsazio bakoitza? Sinbolo baten bidez azaldu ahal izango genuke?

Artistaren lekuan

Arte lanek hitz egiten al digute? Artistak iradoki nahi duen gauza berbera iradokitzen al digute guri ere lanek? Artista batengana gehiago hurbil gaitezke bere arte lanetara hurbilduaz?

Artelanen iruzkinen hastapenak

Aldatzen al da lan batek adierazi nahi duena autorearen inguruko informazio gehiago badugu eta egin den testuingurua ezagutzen badugu? Konproba dezagun!

Hegoaldeari buruz dugun irudia

Zein irudi etortzen zaigu burura hegoaldeko herrialde batez pentsatzen dugunean? Irudika dezagun buruan irudi bat eta deskriba ditzagun ideia garrantzitsuenak, eta sortzen dizkiguten sentsazio eta emozioak! Antzik ba al dute sentsazio hauek eta argazki erreal batek sortzen dizkiguten sentsazioek?

Ohiko topikoak

Kolektibo ezberdinen inguruan aurreiritzirik ba al dugu? Zein sentsazio sortzen dizkigute talde sozial batzuek, esaterako ijitoek, magrebtarrek, edota saharaz hegoaldekoek? Eta orain pentsatuko bagenu talde sozial hauetakoak diren famatuengan, sortzen dizkiguten sentsazioak berdinak al dira?

Hitz zehatzak

Sentitzen duguna adierazi ahal izateko hitz nahikoak ezagutzen al ditugu? Jolas dezagun hitzekin ea hauek egokiro erabiltzen badakigun!

Emozioen izenak

Nahikoa hitz ezagutzen al ditugu? “Zentzumenak irakasle” unitate didaktikoko 14. jardueraren haritik, ikasleek proposatutako emozioen sinonimoak eta antonimoak bilatu behar dituzte.

Bi lan literarioren forma eta baliabide erretorikoen analisia

Zein ideia, sentimendu eta emozio sortzen digute ondorengo obrek? Azter dezagun errekurtso literarioak nola erabiltzen dituzten!

Hunkitzeko artea

Obra musikal bat entzuten dugunean edota arte lan bat begiztatu, gure zentzumen guztiak al daude martxan? Egin dezagun froga! Ziur sentimendu eta emozio pila transmititzen dizkigutela!

Literatur generoak eta testu-iruzkinak

Animatzen al gara idazle baten testu-iruzkin bat egitera? Zer aztertuko genuke? Desberdina litzateke testu liriko, narratibo edo dramatikoa izango balitz? Zertan bereizten da bada bakoitza?

Literatur generoak eta testu-iruzkinak

Animatzen al gara idazle baten testu-iruzkin bat egitera? Zer aztertuko genuke? Desberdina litzateke testu liriko, narratibo edo dramatikoa izango balitz? Zertan bereizten da bada bakoitza?

Hainbat arteren iruzkin konparatua (zinema eta pintura) gatazkatik

Arazo berberak azaltzen al dira espresio artistiko ezberdinetan, hala nola, zinema, obra literario edota margoetan, garai berean eginak izanagatik? Zein gatazka deskribatzen du bakoitzak eta zertan dute antza?

Memoria freskatzen

Detekta ditzagun gure emozioak eta sentsazioak! Gogora dezagun emozio eta sentsazio indartsuak sorrarazi dizkigun egoera pertsonal bat eta saia gaitezen deskribatzen!

Nire kontakizuna

Bizi izandako esperientzien sentimenduak gogoratzeko gai al gara? Berriro bizi eta idatz ditzakegu?

Nire laguna

Nola jokatzen dugu ezezagunaren aurrean? Uste al dugu aurreiritziekin eta estereotipoekin tratatzen ditugula ezberdinak kontsideratzen ditugun pertsonak? Nola konpon dezakegu?

Informazioa, iritzia eta aurreiritzia

Azter ditzagun linguistikoki inmigrazioaren inguruko bi testu! Autoreek euren iritziak transmititzeko estrategiarik erabiltzen al dute?

Idatzizko komunikazioa: etorkinak eta langabezia Espainian

Orain gu gara kazetariak! Zer iradokitzen digute inmigrazioaren inguruan komunikabideetan azaltzen diren berriak? Eta zein da gure iritzia? Animatzen gara argudiatutako iritzi bat idaztera?

Gure iritziak eztabaidagai

Posible al da gure iritzia inposatu gabe eztabaidatzea? Ezagutzen dugu eztabaida batek izan behar dituen elementuak? Zein jarrera dira beharrezkoak mundu guztiak bere iritzia emateko aukera izan dezan eta iritziak gerturatu ahal izateko? Eztabaida dezagun inmigrazioaren inguruan.

© 2011 ALBOAN - Padre Lojendio, 2, 2º 48008 – Bilbao - Teléfono: 944 151 135 CC Licencia de Creative Commons