es eu en

Materialak bilatu

Bilaketa aurreratua

Heziketa baliabideak

Konta ezazu ondo

Munduko Hiritarrok. Gatazkak konpontzea. DBH lehenengo zikloa

Gatazkak konpontzea - dbh 1go zikloa

Karpeta honetan DBHko lehen zikloko ikasleek gatazkei eta haien konpondideari buruz lan egiteko proposamenak aurkezten dira. Proposamena transbersala da ikastegietako edukietatik abiatuz herritartasun konprometitu eta solidarioa eraikitzea bideratzen du. Proposamen honetan honako hau ikasiko dugu: beharrezkoa da gure eskudideak besteen eskubideak erekonozitzeko daukagun betebeharrarekin orekatzea. Pertsona guztientzako mundu justu eta duinago eraikitzeko beharrezkoa da denok gure ekarpena egitea. Eguneroko elkarbizitzan sortzen diren gatazkei modu baketsuan aurre egiteak garapen pertsonala eta soziala bideratzen ditu.

Proposamen didaktikoa

Letrarik gabeko zifrak

Nola lor dezakegu zifra bat beste sei zifrekin eragiketa matematikoak eginda? Talde guztiok estrategia berbera erabili al dugu? Emaitza berdinera heltzeko bide ezberdinak existitzen al dira? Badaude modu berean soluzio ezberdinak etxean, eskolan nahiz auzoan sortutako arazo bati aurre egiteko?

Zein gatazkek kezkatzen gaituzte?

Nolako gatazkak bizi ditugu eskolan? Zeintzuk arduratzen gaituzte gehiago? Nola konpon ditzakegu? Galdera hauetatik abiatuz ikasleei eskolan gertatzen diren gatazken inguruan inkesta bat egitea proposatuko zaie.

Gustua askotarikoa da

Irakasleak diktatzen dizkigun hitzak beste hitz batzuekin erlazionatzen saiatuko gara. Zer hitz lotzen dugu adibidez justizia, bakea edota beldurrarekin? Ikasgelako kide guztiok hitz berarekin erlazionatu al ditugu hitzok? Zergatik? Zer adierazten digu aniztasun honek?

Sarritan intoleranteak

Zer esanahi du intolerantziak? Animatzen gara jarrera intoleranteak jasotzen dituen egoera bat antzeztera edota testu bat idaztera? Nondik sortzen dira jarrera hauek eta zein ondorio dituzte?

Ibilaldi ekologikoa

Ezagutzen al dugu arazo ekologikorik gure inguru hurbilean? Anima gaitezen ibilaldi ekologiko bat egitera arazoak detektatzeko! Zein soluzio proposatzen ditugu ikusitakoaren aurrean? Karta baten bitartez jakinarazi diezaiekegu ingurukoei gure soluziorako proposamenak?
Ikasleei taldeka beren auzoan edo herrian ibilaldi ekologikoa antolatzeko eskatuko zaie, arazo ekologikoak daudela uste duten inguruak bisitatuz. Ibilaldia egin aurretik, 30 minutu izango dituzte alderdi hauek erabakitzeko taldeka:
o zein arazo aztertu,
o nora joan,
o nola eta noiz joan,
o zer informazio jasoko duten,
o noiz amaituko den ibilaldia,
o protesta-ekintzaren bat egitea aurreikusten duten…

Bizitza zaratatsua

Nolako zaratak ateratzen ditugu gure eguneroko bizitzan? Animatzen gara hauek grabatzera eta gure hiriaren kontaminazio akustikoa neurtzera? Zein soluzio proposatzen dugu kasu bakoitzerako? Nolakoa litzateke gure bizitza soluzio hauek aurrera eramango bagenitu?

Amarauna

Nolako estrategiak gara ditzakegu taldekide guztiek amarauna ukitu gabe pasatzeko? Zein nolako erabakiak hartu behar izan ditugu jardueran aurrera egin dugun heinean? Nola hartu dira erabaki hauek?

Arrantza

Nola laguntzen du talde komunikazio egokiak eta helburuak garbi izateak arazo baten konponbidean? Nolako estrategia komeni da garatzea horretarako?
Aretoa bitan banatuko da: itsasoa eta hondarra. Hiru boluntario eskatuko dira eta horiek arrantzale bihurtuko dira. Gainerakoak itsasoan igeri lasai dabiltzan arrainak izango dira. Arrantzaleen lana itsasoan sartu eta arrainak hondarretara eramatea izango da. Arrantza hainbat modutan egin daiteke. Bi baldintza bete behar dira: jarrera bortitzak ez erabiltzea eta arrantza egiten ez duten pertsonek uretan arnasarik ez hartzea. Beraz, ‘itsasoan sartzen’ diren bakoitzean arnasari eutsi beharko diote eta ozen eta etengabe honako hau esan beharko dute: “TUTUTUTU”. Airea agortutakoan, uretatik irten beharko dute, hondarretan arnasa hartu eta berriro uretan sartu. Arrain bat harrapatzen duten bakoitzean, automatikoki arrantzale bihurtuko da. Arrain guztiak harrapatu eta arrantzale bihurtzean amaituko da jokoa.
Bai arrainek, bai arrantzaleek beren estrategia bilatu behar dute. Bi taldeen helburua elkarri laguntzea da. Arrantzaleek arrantzan jarraitzeko estrategia bat aurkitzen ez badute, laguntza jaso dezakete:
- Arrantzan taldeka egitea, eta ez bakarka.
- Arrantza-saiakera bakoitzaren ondoren, estrategian berriro pentsatzea eta aldatzea, arrainak ustekabean harrapatzeko eta/edo egoera berrira egokitzeko.
- Uretan txandaka sartzea, denak batera sartu beharrean eta arnasa hartzeko lanak erdizka utzi beharrean.
- Arrainak elkartzen badira (hanketatik eta besoetatik), atzean kokatzea eta bultza egitea bloke osoa hondarretara eramateko.

Bidea garbitzea

Posible al da ahozko komunikazioa erabili gabe arazoak konpontzea?

Landa edo hiria

Nola aldatu da gure bizitokia azken hirurogei urtetan? Animatzen gara pertsona heldu bat elkarrizketatzera ordukoak konta ditzan? Nolako ondorioak, positiboak eta negatiboak, ekarri ditu aldaketa honek? Zer da beharrezkoa egitea aldaketa posible baten aurrean pertsona guztiak garaile ateratzeko?

Gizonak eta emakumeak gizartean

Zein paper jokatzen dute emakumeek gizartean? Gizonezkoen eskubide eta betebehar berberak al dituzte? Ikasgelan gai hauen inguruan eztabaidatzea proposatzen da. Zein estrategia garatzea komeni zaigu eztabaida egokiro kudeatzeko eta gatazka honi soluziobideak proposatzeko?

What does my first name mean?

Ezagutzen ditugu ikasgelan dauden ikaskide guztien izenen esanahiak? Animatzen gara gutako bakoitzak izena gainerako ikaskideei aurkezten? Pozik gaude daukagun izenarekin? Ezezkoa balitz erantzuna, zer egin dezakegu hau konpontzeko?

I have a dream

Nolakoa gustatuko litzaiguke izatea gure mundua nagusiak garenean? Zer egin dezakegu guk horretarako? Jaso ditzagun proposamen guztiak eta egin dezagun mural bat!

Gatazkak interpretatzea

Zer iradokitzen digute posterrek gatazken maneiu eta konponketaren inguruan? Nola beteko genuke poster zuria?

Brigadak

Nolakoak dira ikasgelan aurkezten zaizkigun arazo nagusiak? Nola antola gaitezke konponbidea topatu ahal izateko denen parte-hartzea bultzatu nahi badugu? Nolako jarrerak dira beharrezkoak horretarako?

Gatazkak trukatzea

Erraza egiten zaigu gure ikaskide batek bizi izandako gatazka bati konponbide bat proposatzea? Eta besteen aholkuak jasotzea? Nola sentitzen gara? Erraza al da ikaskide baten lekuan jartzea?

© 2011 ALBOAN - Padre Lojendio, 2, 2º 48008 – Bilbao - Teléfono: 944 151 135 CC Licencia de Creative Commons