es eu en

Materialak bilatu

Bilaketa aurreratua

Heziketa baliabideak

Konta ezazu ondo

Munduko Hiritarrok. Eskubideak eta betebeharrak. DBH lehenengo zikloa

5_alb_mh_der__2___640x480_

Material honek DBH-ko ikasleekin eskubide eta betebeharren gaia lantzeko proposamen didaktiko batzuk ditu. Proposamen hau hiritartasun kontzeptua landu nahi den prozesu zabalago baten barruan kokatuta dago. Material honekin DBH-n dugun helburu orokorra, hiritar moduan ditugun eskubide eta betebeharrei buruzko kontzientzia hartzea da, eta gure munduaren eraldaketa prozesuan, bidezkoago eta elkarkidetsuagoa den mundu bat lortzeko, protagonista izatea da.

Proposamen didaktikoa

Gure hondakinen erantzule

Nola zaindu dezakegu ingurugiroa? Zer egin beharko genuke sortzen ditugun hondakinekin? Birzikla daitezkeen materialak eta birziklatzeko moduak zeintzuk diren ezagutzen al ditugu? Nolakoa litzateke gure mundua ingurugiro osasuntsua izateko pertsona guztiek dugun eskubidea errespetatuko bagenu?

Kamera eta ekin

Zeintzuk dira ingurugiroari lotutako gai garrantzitsuenak? Zein ekintza egiten ari dira gaur egun gure ingurunea zaintzeko? Ezagutzen dugu Agenda 21 ekimena? Animatzen gara telebista programa bat egitera guzti honen inguruan informatzeko?

Aldaketak erabakitzen

Nola banatuko genuke gure eskolako aurrekontua? Zer uste duzue dela zuzenagoa, pertsona gehienei probetxugarri gertatzen zaizkien gauzetan inbertitzea edo aitzitik pertsona baten behar jakina konpontzean inbertitzea? Jarduera honetan dilema moral bat proposatzen da.

Denbora kontua

Zertan ematen dute denbora gizonek eta emakumeek? Nortzuk ematen dute denbora gehiago etxea zaintzearekin zerikusia duten lanak egiten? Gai izango al ginateke batez bestekoak eta ehunekoak kalkulatzeko eta emaitzak grafiko baten bidez adierazteko? Ikasleei euren inguruneko hiru gizoni eta hiru emakumeri (esaterako, senideak, lagunak, etab.) inkesta bat egitea proposatuko zaie. Inkesta horretan, lan-mota jakin batzuez arduratu ohi dena nor den galdetuko zaie.

Makinak ibiltzen

Simula dezakegu espresibitatez ikaskide ezberdinen artean makina bat garela? Zer litzateke beharrezkoa makina honek funtziona dezan? Eta munduak funtziona dezan?

Pertsonen kontrako minak

Imajina dezakegu zuen burua minez jositako leku batean bizitzen? Edota nola sentituko ginateke errefuxiatuak izango bagina eta minaz jositako lekua zeharkatu beharko bagenu? Minaz jositako toki batean bizitzeari zer nolako eragozpenak aurkitzen dizkiogu? Ondorengo jardueran, zatika, galdera hauen inguruan gogoeta proposatzen da.

Komunikatzen

Uste duzu garrantzitsua dela komunikazioa? Nolakoa izan behar du honek? Zer gertatzen da jasotzen dugun informazioa osoa ez denean, mugatuta dagoenean edo nahastua azaltzen denean? Jarduera honetan talde txikietan komunikazio gaitasunak, ahozkoa eta ez ahozkoa, lantzen dira eta komunikatzean errespetatu behar diren arauen inguruan gogoeta egiten da.

Zer esan nahi du edertasuna hitzak?

Pertsona bakoitzaren itxurak eragina al dauka lan bat lortzerako orduan edota jendearekin erlazionatzerako orduan? Uste dugu pertsona guztiek izan behar al dituztela aukera eta eskubide berberak itxura fisikoari erreparatu barik? Zer egin dezakegu guk hau horrela izateko? Taldeka, gizartean edertasunak duen garrantzia zalantzan jartzen duen dilema moral bat irakurriko dute.

Babel dorrea

Ezagutzen al ditugu Japon, Estatu Batuak, Maroko, Grezia, Mexiko edota Kenya bezalako herrialdeetako jaki tipikoak? Eta herrialde hauetako hizkuntzei dagozkien alfabetoak? Gai izango ginateke aipatutako herrialdeak mapa batean kokatzeko? Jarduera honetan aniztasun kulturalaren hainbat alderdi lantzen dira. Halaber, ikasleari gogoeta egitea eskatzen zaio norberaren kultura mantentzeko beharraren eta eskubidearen inguruan eta kultura ezberdinen arteko elkarbizitzak dakartzan lorpen eta zailtasunen inguruan.

Nork markatzen du erosten duzuna?

Aske jokatzen al dugu kontsumitzen ditugun produktuak aukeratzeko orduan? Zein nolako boterea dute multinazionalek gure erosteko ohiturak zuzentzeko? Zergatik erosten ditugu marka batzuk eta ez beste batzuk? Zer da bidezko merkataritza?

Peace and war

Gelako arauak ezagutzen al ditugu? Zer egiten dugu gelan gatazkak sortzen direnean? Nola konpontzen ditugu? Animatuko al zinatekete taldeka gelan gertatzen diren gatazkak antzeztera, ikuspuntu positibo batetik?

Slogans

Nola eragiten dute komunikabideek mundua ikusteko dugun eran? Uste duzue egokiro islatzen dutela euren mezuetan hiritar bezala ditugun eskubideak eta betebeharrak? Animatzen gara mezu hauen azterketa kritiko bat egitera?

Gure eskubideei gainbegiratu bat egiten

Zer iradokitzen digute posterretan jasotzen diren mezuek? Poster bakoitza esaldi batekin lotzeko gai izango ginateke? Jarduera honetan ikasleei, eskola apaintzen duten posterrei gainbegiratu bat egiteko eskatzen zaie.

Zeintzuk dira gure eskubideak eta betebeharrak?

Zein eskubide iruditzen zaizkigu oinarrizkoak eta ezinbestekoak? Eskubide hauek betebeharren bat ekartzen al dute? Taldeka, ondorengoari buruzko gogoeta egingo dute ikasleek: zein eskubide jotzen den oinarrizkotzat eta ezinbestekotzat eta zein betebehar dagokigun eskubide horiek bete eta berma daitezen.

Kontaidazu

Gaur egungo gizartean ematen da pertsonekiko bazterketa? Zeintzuk dira zuen iritziz gizaki baztertuenganako ditugun betebeharrak? Zer egin dezakegu gure inguruneko pertsonek uler dezaten gizakien arteko desberdintasunak errespetatzeko dugun betebeharra?
Ikasleak motibatzen dira, fantasia eta ipuinen mundu liluragarrian sarrarazten, hain zuzen. Banaka, 1.1. fitxan agertzen den ipuina irakurri ondoren, taldeka, gogoeta egiteko prestatu den galdera-multzoari erantzungo diote.

© 2011 ALBOAN - Padre Lojendio, 2, 2º 48008 – Bilbao - Teléfono: 944 151 135 CC Licencia de Creative Commons