es eu en

Materialak bilatu

Bilaketa aurreratua

Heziketa baliabideak

Konta ezazu ondo

HAMA 2015. Oraindik bidea dugu aurretik, nik hezkuntzaren aldeko botoa ematen dut, eta zuk?

Noticia 3 euskera

HAMA 2015eko leloak esaten du bezala: Oraindik bidea dugu aurretik, nik hezkuntzaren aldeko botoa ematen dut, eta zuk? Aurtengo kanpainiako aldarrikapenak Milurtekoko Garapen Helburuak lormenean datza, bereziki 2, helburuko aldarrikapena lehen hezkuntza unibertsala lortzea da. Kalitatezko hezkuntzari esker, irizpide kritikoz janzten dira pertsonak; tokiko eta munduko arazoei buruzko planteamenduak, kontzeptualizazioak eta konponbideak lantzeko gaitasun eta trebetasunak eskuratzen dituzte. Gainera, kalitatezko hezkuntzak aktiboki laguntzen du gizartearen iraunkortasuna bideratzen duen garapen demokratikoan.
Materialak eta proposamen didaktikoa eskuragarri duzue:
Proposamen didaktikoa

Eskolara etortzea garrantzitsua al da?

Ikasleei bere eskola margotzen eskatzean datza aspektu positiboak nabarmentzen gero marrazkietan errepresentatutakoa komunean jartzeko eta eskolara joateko eskubideari, horrek dakarren gauza onei eta hari heldu ez daitezkeen pertsonei buruz hausnartzeko. Klasean landutako marrazkiak eta ideiak gelan jar daitezke.

Eskolara joan nahi dut!

Munduko leku batzuetan hezkuntzara heltzeko orduan dauden generoen arteko aldeak tratatzen dituen ipuin bat irakurri ondoren, ikasleekin gaiari buruz eztabaidatzea eta istorioarentzako amaiera bat pentsatzea proposatzen da. Nahi bada, irakasleak marrazki batzuk presta ditzake aldez aurretik aktibitatea testuinguruan jartzeko edo antzerki bat balitz bezala egin daiteke.

Handia naizenean izan nahi dut...

Ikasleei handitan zer izan nahi duten pentsatzea eskatzean eta zer izan nahi duten hautatzearen garrantziari buruz eta eskolaren eginkizuean lanbide bat izaterainoko bidean hausnartzean datza aktibitate honek. Geure helburuak eta ametsak lortzeko kalitatezko hezkuntzaren garrantzia azpimarratu.

Zer gertatuko litzateke gehiago ikastea utziko ez balizute?

Aktibitate honetan eskolara ikastera joatea debekatuta egongo balitz zer gertatuko litzatekeen planteatzen da ondoren iruzkinduko den ipuin baten bidez. Ikasleek ondo ikus dezaketen zerbait izan arren, ikastearen debekua sorraraziko zituzkeen ondorio zorigaiztokoei buruz hausnartu behar da. Bukatzeko taldeka hezkuntzaren garrantzia erakusten duten horma-irudiak egitea proposatzen da.

Kodea

Klasea 4 edo 5 ikasleko taldetan banatzen da eta hiri batera hel-berriak direla eta eskolara joan nahi dutela imajina dezaten eskatzen zaie. Talde bakoitzari irakurgarritasun maila ezberdineko testua ematen zaio eta mapa batean jarraitu behar duten bidea marraztu dezaten eskatzen zaie. Gero testuen arteko ezberdintasunei buruz hausnartu eta deseskolatzearen tasa handien berri ematen zaie eta horrek zer suposatzen duen berri.

Elkarrizketa

Klasea bikotetan banatzen da. Pertsona batek elkarrizketatzailea izango da eta bestea eskolara joateko oztopoak dituen beste herrialde batetik etorritako gaztea. Hurrenez hurren emango zaizkien galdera eta istorioekin elkarrizketatu beharko dira gero aztertutako eskolara joateko zailtasunei buruz hausnartzeko eta istorioei buruzko marrazkiak egiteko. Denon artean hausnartuko da eta gero CME-ren Dos niñas, dos vidas bideoa ikus daiteke.

Gure ametsetako eskola

Aktibitate hau bi saiotan planteatzen da. Lehenengoan ikasleak bi taldetan banatuko dira eta talde bakoitzak eskola-zentroko gune ezberdinak esploratuko ditu eta haiei buruz galdera batzuk erantzungo ditu. Bigarrenean ikerlanaren emaitzak komunean jarriko dira, gune ezberdinen aldaketa proposamenak pentsatuko dira eta bakoitzak berarentzako hobea denaren alde bozkatuko du. Ondoren proposamenak Dakarreko helburu zerrendakoekin alderatzea eta horri buruz hausnartzea proposatzen da.

Gure eskola eraikitzen

Jarduera honetarako ikasleak bi taldetan banatuko dira eta proposatutako materialekin eskola bat eraikitzeko eskatuko zaie. Taldeetako bati material gutxi emango zaio eta besteari askoz gehiago. Talde-planifikazio eta eraikuntzako hamabost minutu pasa ondoren denon artean talde bakoitzaren emaitzei buruz hausnartuko dute.

Neskatoen hezkuntza munduan, oztopo lasterketa

Hurrengo jarduera froga ezberdinak dituen joko batean datza. Frogekin munduko gune ezberdinetako nesken egoera eta hezkuntza-errealitatea erakutsi nahi da Eliren istorioaren laguntzaz, Malawiko herrixka txiki batean bizi den neska. Jokoak bi egokitzapen ditu: 5 urtetik 7-ra eta 8 urtetik 12-ra.

Hezkuntzarako eskubideen detektibeak

Hurrengo aktibitateak ikasleak kalitatezko hezkuntza iker dezaten bilatzen du. Horretarako 5 urtetik 7 urtetara duten ikasleei beren eskola marraztea proposatuko zaie eta Afrikako eskoletako argazkiak erakutsiko zaizkie ondoren hausnartzeko eta 8 eta 12 urte bitartekoak herrialde ezberdinetako eskolei buruzko telebista programa baten prestaketaren laguntzaz egingo dute bere ikerketa ondoren hausnarketa bat ere eginez.

Hezkuntza-eskubidearen itxaropena iruten

Jarduerak 2000. urtean 2015. urterako Dakarren proposatutako sei helburuak jorratzen ditu. Helburuak irakurri ondoren, 18 puxika puztuko dira barruan 1. eranskinean dauden lortutako lorpenak eta burutugabeko erronkak dituzten txartelekin. Guztion artean, puxikak banan-banan lehertuko dira eta txartel bakoitza helburu batekin erlazionatuko da. Azkenik klasea talde txikietan banatuko da eta bakoitzak puxiketako txartelak osatzeko eta erakusketa bat sortzeko argazkiak bilatuko ditu.

Bizitzarako trebetasunak garatuko dituen kalitatezko hezkuntzaren alde

Jarduera kalitatezko hezkuntzaren eta horrek suposatzen duen inguruko ideia-jasa batekin hasten da. Ondoren klasea taldetan banatuko da eta talde bakoitzari eskola bat edozein teknika erabilita egiteko, beren uztez kalitatezko hezkuntzak izan behar dituen ezaugarriekin txartel batzuk betetzeko eta txartelak eskolan itsasteko eskatuko zaie. Jarduera taldekako hausnarketa batekin eta egindako lanarekin zentroko gune komun batean erakusketa bat eginez, beste ikasleak eta irakasleak ikus dezaten, bukatuko da.

Gure erabakien balioa: demokrazia formala eta benetako demokrazia

Aktibitate honek hiru ataletan banatzen da. Lehenengo atala zentroko gune komun batean egin beharko da partaide kopuru handi batekin. Kalitatezko hezkuntzaren garrantziari buruz hausnartuko da eta lau bikote hautatuko dira besteen aurrean bakoitzak gai bati buruz argumentatzeko. Bozkaketa bat egingo da alde batetik klaseko %40-arekin eta bestetik geratzen den %60-rekin. Hurrengo atalean bozkaketaren emaitzak aztertuko dira eta bi bozkaketen arteko aldeak eta denok bozkatzeak duen garrantzia azpimarratuko dira. Azken atalean eskolak funtzionamendu demokratikoagoa izan dadin proposamenak prestatuko dira.

Hezkuntza-kalitatearen adierazleak. Guztiontzako hezkuntza hobea?

Klasea 4-6 pertsonetako taldetan banatuko da eta atxekitako fitxaren testua emango zaie irakur dezaten. Ondoren ikasleei 1.2.3 koadroko hiru herrialde hautatzeko eskatuko zaie eta gazte eta helduen alfabetatze tasa kalkula dezaten. (Ikusi eranskina: Informe de Seguimiento de la educación para todos y todas (EPT) en el mundo 2013-2014). Gero talde berdinetan Espainia, Brasil, Estonia eta Finlandiako hezkuntza-inbertsioak azter dezaten proposatuko zaie hurrengo web orrian eta konklusioak atera dezaten. Azkenik talde bakoitzak bost aldarrikapendun dokumentu bat egingo du mundu hezkuntza-hobekuntza baten alde eta sare sozial batean zabalduko du.

Hezkuntza hobetzeko 10 arrazoi

Jarduera honetan ikasleak taldeetan kontinente ezberdinetako hezkuntza egoerari buruz berrien bitartez ikerketa bat egitea proposatzen da, komunean jartzeko. Gero ikertutako herrialdean sakonduko da eta talde bakoitzak hautatutako herrialdeko hezkuntzaren egoerari buruzko komiki bat egingo du.

Nire eskola ideala

Jarduera honetan munduan hezkuntzak dituen egoerei buruzko hausnarketa egitea, askotariko herrialdetako hezkuntza-egoerak adierazten dituzten film laburrak ikusi ostean proposatzen dugu. Gero ikasle bakoitzari beste herrialdeko gazte bati bere hezkuntza-esperientziari buruzko eskutitz bat idatz dezan proposatuko zaio. Azkenik ikasle bakoitza bere “eskola ideala” laburki deskribatzea eta taldean emaitzei eta CMEri buruz hausnartzea proposatzen da.

Hezkuntzaren balioa

Hezkuntzak gizartean eragin ditzakeen aldaketei buruzko hausnarketa egitea Cartas a Iris filma ikusi eta oinarritzat hartuta proposatzen da. Pertsona bakoitzak hausnarketa egin behar du, bizitza pertsonalean arazoak konpontzeko erabili dituen hezkuntzaren alderdiei buruz. Eztabaida gisa egin daiteke, edo banakako idazlanen bidez, gero taldeari azaltzeko.

Guztion zeregina: hezkuntza hobetzea, gizartea hobetzea

Irakasleei ikasleekin azken hamarkadetan hezkuntzaren alorrean lortu denari buruz, bai eta oraindik lortu gabe dagoenari buruz ere hausnartzea proposatzen da. Ikasleak lauzpabost kideko taldetan banatuko dira. Hezkuntzak hainbat testuingurutan lortutakoari eta oraindik ase gabe dauden premiei buruzko hausnarketa egitea proposatuko zaie. Jardueraren bigarren zatian Unescoren “Guztiontzako Hezkuntzaren jarraipen-txosten”-eko koadro bat aztertzea, azken urteotako lorpenak identifikatzea, eta ondorengo urteetarako erronkak planteatzea iradokitzen da.

Hezkuntza-eskubidearen kazetari eta argazkilariak

Jardueraren lehenengo atalean klaseko leku ezberdinetan kartoi-mehe berde eta gorriak kokatuz semaforo bat egitea proposatzen da. Jarraiki garapenerako bidean dauden herrialdeei buruzko hezkuntza egoerari buruzko baieztapen batzuk botako dira eta pertsona bakoitza semaforoaren alde batean kokatu beharko da bere uztearen arabera. Baieztapen guztiak egia esaten dute, naiz eta askotan sinestezinak izan. Gero, taldeak egingo dira eta auzoko eta munduko egoera ikertzea proposatuko da kaleko jendeari galderak eginez. Lortutako informazioa horma-irudi batean jarriko da argazkiekin batera.

Hezkuntza-eskubidearen alde egiten

Aktibitate honetan sentsibilizazio jarduera bat planifikatzea proposatzen da hezkuntza eskubidearekin erlazionatutako eta taldean adostutako gai bati buruz. Jarduera egin ostean, horma-irudi bat egingo dute, prozesua bera eta sentsibilizazio-ekintza azaltzeko, argazkiak eta abar erabiliz.

Mobilizazio-jarduera

Hezkuntza-maila eta adin guztientzako zeharkako jarduera da. www.cme-espana.org web orrialdean sartzean datza zer egingo den ezagutzeko eta mobilizazioan nola har daitekeen parte jakiteko.

© 2011 ALBOAN - Padre Lojendio, 2, 2º 48008 – Bilbao - Teléfono: 944 151 135 CC Licencia de Creative Commons