es eu en

Materialak bilatu

Bilaketa aurreratua

Heziketa baliabideak

Konta ezazu ondo

HAMA 2016. Eskolak babes ematen dit

Images

2015 honetan, Hezkuntzari buruzko Munduko Foroa egin da Incheo hirian, Korean. Foroa egiteko, aldez aurretik, Dakarreko helburuetan zehaztutako Guztientzako Hezkuntzaren arloan gauzatzeko dauden aurrerapenak eta erronkak egiaztatu eta ebaluatu dira. Foroan, nazioarteko komunitateak konpromiso berriak sinatu ditu guztiontzako kalitateko hezkuntza lortzeko 2030. urterako:
- Hezkuntzaren eta garapenaren inguruko ikuspunto humanista.
- Hezkuntza ondasun publikoa da.
- Kalitate oneko lehenengo eta bigarrez hezkuntza ekitatiboa eta doakoa lortu nahi du.
- Aurre egin nahi zaie bazterkeria eta eta marjinazio forma guztiei.
- Genero-arrazoiengatiko diskriminazioa eta indarkeria ezabatu nahi dira eskolatik.

Proposamen didaktikoa

Itzalen antzerkia

Jarduera honetan ipuin didaktiko bat irudikatuko da itzalen antzerki baten bitartez. Ipuinean zehar haurrek pertsonaia nagusiei etxera iristen lagungu beharko diete, hainbat pertsonaiek egiten dituzten galdereei erantzunez.

Bide desberdinak-Ginkana

Jarduera ginkana formatuan dago oinarrituta, eta ginkana hori egiteko, horrelako zirkuitu bat jarri behar da psikomotrizitatea gela batean (edo leku zabal edo garbi batean). 4 pertsonaia egongo dira: neska, astoa, autobusa eta kotxea. Bakoitzak erreztasun ezberdinak izango ditu helmugara iritsi ahal izateko, munduko errealitatea islatuz.

Indar ezkutuak.

Jarduera honen helburua:
- Haurrek ulertzea hezkuntzak pertsonak babesten dituela eta indarra ematen diela munduari aurre egiteko.
Horretarako 3 talde sortuko dira non pertsona bakoitzak rol bat iazan eta rol horrekin loturiko ariketa bat garatu beharko du.

Bidezkoa al da?

Jarduera honen helburuak:
- Haurrek ulertzea hezkuntzarekiko eskubideak etorkizunean aukera gehiago ematen dituela eta, bidezkoa ez bada ere, haur guztiek ez dutela eskubide horretaz gosatzen.

Komikiak

Ariketaren helburuak dira:
- Ulertzeko hezkuntzako eskubidea gauzatzeko ez dela nahikoa eskolara joatea.
- Enpatia eta beste pertsona baten lekuan jartzeko gaitasuna garatzea.

Eskolak babestu egiten nau

Ariketa honen helburuak:
- Haurrek ulertzea eskolak babestu egiten dituela pertsona eta munduari aurre egiteko indarra ematen diela.
Horretarako jardueran 4-5 pertsonako taldeak egiten dira. Dinamizatzaileak kartoi mehe bat eta idazteko materiala banatuko die talde bakoitzari, galdera ezberdinak eginez.

Eskola ikertzen

Jarduera honen helburuak:
- Kalitatezko hezkuntzak gure errealitatean duen garrantzia aztertzea.
- Bizi-baldintzak hobetzeko proposamen bilaketa taldean lantzea.
- Herritarren parte-hartzea sustatzea.
Horretarako, 3-4 pertsonako ikerketa taldeak sortuko dira. Helburua da gure inguruan eta ikastetxean aztertzea ea haurrek, irakasleek eta familiek zein iritsi duten ikastetxeari buruz, nola erabiltzen ditugun espazioak, zein jarduera egiten ditugun, etab.

Hezkuntzaren defendatzaileak.

Jarduera honen helburuak:
- Kalitatezko hizkuntzak gure errealitatean duen garrantzia aztertzea.
- Kolektiboki pentsatzea nola hobetu dezakegun gure ingurua.
- Bizi-baldintzak hobetzeko proposamen bilaketa taldean lantzea.
- Herritarren partaidetza eta eskubideen defentza sustatzea.
- Soremena eta irudimena sustatzea.

Ipuin kooperatiboa

Jarduera honen helburuak:
- Pertsona guztientzako hezkuntza-eskubidearen garrantzia ulertzea.
- Hezkuntza-eskubidea ulertzen duten munduko egungo egoerak ezagutzea.
- Aintzak ematea eskolak garrantzia handia duela haur eta nerabeak babesteko eta pertsona gisa garatzeko orduan.

Jolas handia: askeago hizkuntzari esker!

Jarduera honen helburuak:
- Pertsona guztiek hezkuntza jasotzeko duten eskubidearen garrantzia ulertzea.
- Pertsona askoren hezkuntza-eskubidea urratzen duten egungo egoerak ezagutzea, inguru hurbilekoak nahiz mundukoak, eta haiekiko sentikor bilakatzea.
- Indarkeriaren, esteriotipoaren eta aurreiritzien kontrako jarrerak garatzea, eta, desberdintasunak positibotzaz joz, pertsona guztien balioa aitortzea.
- Beste pertsona eta neska-mutilenganako enpatia sustatzea.

Hezkuntza: aukerak izateko bidea

Talde handian saioa hastea bultzatzen duen jarduera, non ikasle bakoitzak beraien ikastetxeko ibilbidea azaltzen duen.

Egoera larriak babesten dituen hezkuntza.

Jaduera honek dinamika ondorengo moduan asten du: lehenik eta behin taldeko pertsona boluntario bat eskatuko da, eta hark istoria bat isilpean irakurriko du (eta gainerako taldekideak ohartu gabe) aktibitatean islatzen diren hezkuntza egoeretariko bat.

Istorio-kontalariak

Jarduera honek helburu zehatzak ditu:
- Ikasleek ulertzea ikastetxea garrantzitsua dela eta babesgune segura dela pertsona giza hazteko eta gure eskubideak bermatzeko.
- Gure esteriotipoen eta aurritizien inguruan ausnartzea.
Afrika gure planetako kontinenterik handiena da. Hala ere, herrialde bakar bat balitz bezala ikusten dugu, eta hitz hauekin lotu ohi dugu maiz: gerra, gosea, haurren lana.

Aktibistak

Aktibitate honen helburuak:
- Haurrek gizartea hobetze aldera parte hartzeko eta eragiteko izan dezaketen gaitasuna erakustea.
- Haurrak hezkuntzarako eskubideen alde egitea bultzatzea.
Horretarako kontuan izan behar da munduan 58 milio umek ez dutela hezkuntza eskubidea bermaturik.

Ezberdintasuna markatzen duen etiketa

Jarduera honek ondorengo helburuak bilatzen ditu:
- Ikasleekin gogoeta egitea pertsonen edo kolektiboen arteko bereizketa-kasu jakin batzuen ondorioei eta jatorriei buruz ( arraza, sexua, erlijioa, botere ekonomikoa, itsura fisikoa,…).
- Gogoeta egitea kalitatezko hezkuntzak duen garrantziaz, alde batetik, eta eskolak bereizkiria dela-eta sortutako gatazkak konpontzeko eta gizarte justu eta berdinzaleagoa lortzeko ematen duen babesaz.

Babesle diren eskolak eraikitzen

Aktibitate honek helburu hauek ditu:
- Erakusteak eskolak diskriminazioari aurre egiteko eta ikasleen eta irakasleen arteko elkarlanerako eta ikaskuntzarako elkargunea dela; hau da, gatazkak modu demokratikoan eta parte-hartzailean konpontzeko gunea.
- Eskolako diskriminazio-egoera baten inguruan hausnartzeko eta egoera hori bizitzeko balioko duen rol-dinamika bat egitea eta gatazkak elkarrekin konpontzeko tresnak erabiltzea.
- Hezkuntza-komunitatean mobilizazio-ekintza bat egitea, ikastetxe babesleenak aldarrikatzeko.

Hezkuntzak mundua aldatzen du

Jarduera honen helburuak dira:
- Beste hezkuntza errealitate batzuk eta horien ondorioak ezagutzea.
- Hezkuntzak babesa emateko duen zeregina aztertzea.

Hezkuntzaren ametsa

Jarudera honen helburuak:
- Hezkuntzak gure bizitzarako nahi duguna lortzeko zer-nolako garrantzia izan dezakeen aztertzea.
- Balioa ematea helduaroko hezkuntzari.

Aukeraren erruleta

Jarduera honek ondorengo helburuak ditu:
- Pertsona guztientzako hezkuntza-eskubidearen garrantzia ulertzea.
- Taldeko lanean konpromiso indibidualaren balioa indartzea, lan kolektiboak emaitza ona izan dezan.
- Hezkuntzak munduan duen errealitatea eta gainditu beharreko erronkak ezagutzea, eta guztientzako kalitatezko hezkuntzari bide egingo dioten ekintza politikoak, zibilak eta pertsonalak proposatzea.

Zure larruazalean jarriko naiz

Jarudera honek ondorengo helburuak ditu:
- Pertsona gutzientzako hezkuntza-eskunidearen garrantiza ulertzea.
- Autoestimua eta beste pertsona batzuekiko enpatia sustatzea.
- Nork bere gain hartzea herritar gisa gizartea aldatzeko dugun erantzunkizuna, guztiontzako kalitateko hezkuntza inklusiboa eskatzeko.

Mobilizazio jarduera maila guztietarako.

Jaduera honek dituen helburuak:
- Hezkuntza-komunitatean hezkuntzarako eskubidearen aldeko konpromisoa eta parte-hartzea bultzatzea.
- Hezkuntzak pertsonen bizitza babesteko tresna gisa duen garrantzia aspimarratzea (ikatetxeetan lantzen den sentsibilizazio-ibilbidearen amaierako zati gisa).

© 2011 ALBOAN - Padre Lojendio, 2, 2º 48008 – Bilbao - Teléfono: 944 151 135 CC Licencia de Creative Commons